ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑΖακυνθινοί στον Βενετοτουρκικό πόλεμο (1714-1718)

Ζάκυνθος - Προεπαναστατικά χρόνια

Κατά την διάρκεια του βενετοτουρκικού πολέμου σημαντική ήταν η συμμετοχή των Ζακυνθινών, κυρίως με οικονομική βοήθεια αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό. Αξίζει να αναφερθεί  η συγκρότηση στρατιωτικών σωμάτων, ο εξοπλισμός πολεμικών πλοίων και  η κατασκευή οχυρώσεων στα νησιά. Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν ο Νικόλαος και Ευστάθιος Λογοθέτης (οι οποίο είχαν διακριθεί στον προηγούμενο ενετοτουρκικό πόλεμο), καθώς επίσης και ο Κωνσταντίνος Γαήτας.

Στρατολογήθηκαν συνολικά, την περίοδο αυτή, 690 ναύτες, που επάνδρωσαν μια γαλέρα και τρεις γαλεότες . Επίσης 100 άνδρες, κατατάχθηκαν εθελοντικά στον πανίσχυρο βενετσιάνικο στόλο με επικεφαλής  τον Νικόλαο και Αντώνιο Καψοκέφαλο και Βικέντιο Μινώτο. Οι Τούρκοι το έτος 1716 προσπάθησαν με τον στόλο τους να καταλάβουν την Κέρκυρα και στην νικηφόρα απόκρουσή τους συμμετείχαν οι Ζακυνθινοί Νικόλαος και Ευστάθιος Λογοθέτης και Φραγκίσκος Ρώμας επικεφαλής 400 Ζακυνθινών.

Η κατασκευή του ιστότοπου είναι μια ευγενική χορηγία των