ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ζάκυνθος Ελλάδα 2021

Διάφοροι, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1975

Ζώης Λεωνίδας, Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήναι 1955

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, Αθήνα 1963

Καιροφύλλας Κώστας, Η Ζάκυνθος και η Ελληνική Επανάστασις, Β΄ Έκδοση, Ζάκυνθος 1972

Καμπούρογλου Δημήτρης, Ιστορικό Αρχείο Διονυσίου Ρώμα, Αθήνα  1901

Κόκκινος Διονύσιος, Η Ελληνική Επανάσταση, Αθήνα 1956

Κονόμος Ντίνος, Ζακυνθινοί Φιλικοί, Αθήνα 1966

Κονόμος Ντίνος, Ο Διονύσιος Ρώμας και η Ελληνική Εθνεγερσία, Αθήνα 1972

Κονόμος Ντίνος, Το Ζακυνθινό Ράσο στην Εθνεγερσία, Αθήνα 1971

Κονόμος Ντίνος, Τση Ζάκυθος, Αθήνα 1983

Στασινόπουλος Χρήστος, Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Αθήνα 1977

Χιώτης Παναγιώτης, Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 132, Σειράς Ιστορικών Απομνημονευμάτων, τόμος τρίτος, Κέρκυρα εκ της τυπογραφίας της κυβερνήσεως 1863

Χιώτης Παναγιώτης, Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 133, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις ενώσεως (έτη 1815-1864), τόμος Α΄, Εν Ζακύνθω Τυπογραφείον Η Επτάνησος 1874

Η κατασκευή του ιστότοπου είναι μια ευγενική χορηγία των